web 2.0

۲۶.۷.۸۹

طرح هدفمندی یارانه ها از دیدگاه مردم

گاهی حیرت می کنم از خلاقیتی که خالقان جُکها دارند. مردم ما عادت کرده اند پوست کلفت شوند و هر تازیانه ی تازه ای که بر تنشان می خورد را با شوخی و جُک با نمکی به هجو بگیرند. این طرح هدفمندی یارانه ها هنوز نیامده، بد ترسی بر دل مردم انداخته. این ترس را می شود در این دو جُکی که از طریق پیامک دریافت کرده ام، به خوبی دید:
کپی:
لطفا در اسرع وقت از ماتحت تان کپی بگیرید! دولت محترم قصد دارد اصلش را پاره کند.
(ستاد طرح هدفمندی یارانه ها)
چیزی برای خوردن:
ده بار بگو گه خوردم و این را برای ده نفر بفرست. اگه انجام ندی تا سال دیگه گه هم گیر نمی آد که بخوری.
(ستاد طرح هدفمندی یارانه ها)
balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر