web 2.0

۱.۶.۸۹

دشمن مردم

احمدی نژاد: «گزينه‌های ما حد و حدودی نخواهد داشت و همه کره زمين را در بر می‌گيرد.»
فقط کسی که دشمنیِ سازش ناپذیر و سرشار از نفرت نسبت به ایران داشته باشد ممکن است با موضع رسمی ایران همه دنیا را تهدید کند. در حالی که نئوکانها و بسیاری دیگر از جنگ طلبان آمریکایی تمام همت شان را به کار بسته اند که اجماعی جهانی برای تحریم، تضعیف و جنگ علیه ایران شکل دهند، رئیس دولت ایران همه دنیا را علناً تهدید می کند تا هر کشوری در دنیا به طور بالقوه خود را با ایران دشمن ببیند.
من ابداً اعتقاد ندارم این سخنان از روی نادانی و ساده لوحی باشد، بلکه ایمان دارم از روی آگاهی کامل و در جهت ایجاد جنگی برای پوشش ضعفهای فراوان دولت و تسویه حساب با مخالفان در خلال جنگ است. این اقدامات رفتارهای سلطان محمد خوارزمشاه پیش از حمله مغول به ایران را تداعی می کند.
دو مسأله را در این خصوص قابل تأمل می دانم:
1- رئیس دولت، حلقه ارومیه و دوستان و اربابان ایشان در جنگ قبلی چه هزینه ای پرداخت کردند که بخواهند از جنگی تازه نگران باشند؟!
2- به قدر بود باید نمود! در دهه های اخیر تنها کشوری که موفق به شکست آمریکا شده ویتنام است؛ اما در پایان جنگ ویرانی کشور و بیچارگیِ مردم سهم آمریکاییها بود یا ویتنامیها؟
balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر