web 2.0

۳۱.۴.۸۹

نماینده همیشه یه چیزی هم طلبکاره


تابناک: «بازپرس شعبه دوم دادسراي كاركنان دولت در قرار صادر شده خود‌، مديرمسئول روزنامه ايران را به استناد دفاعيات و اسناد ارائه شده توسط وي شامل مداركي از ديوان محاسبات كشور‌، وزارت امور اقتصادي و دارايي‌،‌ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست‌جمهوري و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي‌،‌ از اتهامات وارده (تبليغ له يا عليه نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري) تبرئه كرد.»
از آنجا که به قول معروف هر کس آدم را بنماید همواره یک چیزی هم طلبکار است پیشنهاد می شود مثل متهمین برخی پرونده های ملی و جنجالی سالهای اخیر مدال افتخار درخوری تقدیم این آقای مدیر مسئول گردیده و از تلاشهای بی شائبه ایشان قدردانی گردد.
balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر