web 2.0

۱۳.۲.۸۹

سفر قهرمانانه به بلاد کفر

- «عذر می خوام قربان، ولی اونجا قرار نیست هیچ رئیس جمهور دیگه ای بیاد. می خواین این سفر رو بذاریم واسه یه موقع دیگه؟»
- «مرتیکه تو رئیس تشریفات منی یا دشمن صهیونیستی؟»
- «شما آقای رئیس جمهور. من غلط می کنم از صد کیلومتر صهیونیستها رد بشم.»
- «پس غلط اضافه نکن و کارت رو بکن. ما میریم تا مشت محکمی بر دهان استکبار بزنیم. به جای این حرفا با اون ور چک کن لیست سوغاتیهایی که منزل ما یادداشت کردن کجای بلاد کفر می شه پیدا کرد.»
- «باشه قربان. فقط آقای رئیس جمهور اون زیپتون لطفاَ ...»

balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر