web 2.0

۴.۱۲.۸۸

دین به پیش آورندگانِ دانش ستیز

کامران دانشجو: در دانشگاه نيازي به اساتيدي داريم كه التزام به ولايت فقيه دارند، به اساتيدي كه جهان بيني اسلامي را قبول ندارند نياز نداريم.
این سخن وزیر محترم از آن حرفهای عمیقی است که بدون تفسیر درک آن دشوار است. لذا به شرح ذیل تفسیر می گردد:
تفسیر اول: پس از پایان اسلامی کردن مساجد و موفقیت آمیز بودن این پروژه اکنون زمان آن رسیده که پروژه های مشابهی در دانشگاه اجرا شود. برای اطلاعات بیشتر می توانید از بازداشتیهای پایگاه مقاومتهای مساجد جزییات اسلامی بودن را سوال بفرمایید.
تفسیر دوم: چه معنی دارد یک نفر برود سالها درس بخواند تا مغزش خراب شود و پر از اراجیف ریاضی دانها و فیزیک دانها و روانشناسها و حتی زبانم لال بلانسبت فلاسفه شود و بعد هم بخواهد مغز بچه های مردم را هم فاسد کند. آدم باید مثل وزیر محترم به سرعت و قهرمانانه از دانشگاه اخراج شود بعد هم یک مدرکی یک جوری بگیرد و بشود آقای دکتر. به قول معروف:
دانش تخمته آبجی، آدم باید مرام داشته باشه!چچچچیییی؟!
شان نزول: وقتی با اجرای یک پروژه ی مهندسی انتخابات می توان به مقام وزارت علو رسید چرا با اظهارات خالصانه و عاجزانه و مخلصانه و عبدانه و عبیدانه خدمت خاک پای جواهر آسای ... نتوان به مقامات بالاتر دست یافت؟!
نظر حافظ در این مورد:
فلك به مردم نادان دهد زمام امور// تو اهل دانش و فضلی همين گناهت بس
نظر فردوسی:
همه گنج‌ها زير دامان نهند * بکوشند و کوشش به دشمن دهند...
بريزند خون از پي خواسته * شود روزگارِ بد آراسته
زيان کسان از پي سود خويش * بجويند و دين اندر آرند پيش
نظر اخوان ثالث:
خانه ام آتش گرفته ست ، آتشي جانسوز...
آنچه دارم يادگار و دفتر و ديوان
و آنچه دارد منظر و ايوان
من به دستان پر از تاول
اين طرف را مي كنم خاموش
وز لهيب آن روم از هوش
ز آندگر سو شعله برخيزد ، به گردش دود

لینک مطلب در بالاترین (ممنون از رای های شما)
balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر