web 2.0

۳۰.۹.۸۸

محرم و اولین تجربه یافتن هویت اجتماعی

مراسم محرم را می توان از زوایای مختلفی بررسی کرد:
می شود به مراسم محرم اینطور نگاه کرد که : ده شب سر و صدا آزاردهنده است و این جوانها از کجا معلوم نیتشان درست باشد؟ این چه بساطی است! این هم یک جور فیلم آخوندهاست و خلاصه یک عالمه غرولندهای دیگری که همگی بارها شنیده ایم.
اما اگر علاوه بر جنبه مذهبی به جنبه «آیینی» و «اجتماعی» این مراسم دقت کنیم خواهیم دید که بسیاری از ما بخش مهمی از هویت اجتماعیمان را در مراسم محرم یافته ایم. اولین تجربه سهیم شدن در فعالیتی اجتماعی که بزرگترها هم در آن شرکت دارند و این بار بر خلاف همیشه مشتاقانه اجازه می دهند ما همراه با آنها در این آیین مذهبی و اجتماعی شرکت داشته باشیم و نقش خاص خودمان را داشته باشیم. امری که باعث می شود مراسم محرم برای همیشه به عنوان بخشی از خاطرات نوستالژیک ما حضوری پررنگ داشته باشد.
به علاوه در این مراسم آنچه بیش از همه اهمیت دارد «هارمونی» است. شما باید هر حرکت و هر کلمه تان در هماهنگی با جمع باشد و این موجب می شود اگر اهل فکر باشید ارزش و زیبایی هماهنگی و نظم در جامعه را دریابید.
balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر