web 2.0

۲۵.۸.۸۸

فیلمهای معمولی، حرفهای غیرمعمولی

امروز در یک فیلم آمریکایی مطلب جالبی شنیدم:
«وقتی کسی به شما درس می دهد، بخشی از آگاهی اش را به شما می بخشد و با این کار در واقع او بخشی از وجود خودش را به شما می بخشد. به همین دلیل کسی که به شما درس می دهد هرگز نخواهد مرد.»
balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر