web 2.0

۱۳.۳.۸۸

پیامکی از امت طناز

آی خدایی حال می کنم با این ملت طنزپرداز ایران! امروز یه پیامک بانمک برام اومد:
بنی آدم از ابلهان بدترند/اگر که به محمود روی آورند
چوعضوی توانست در این روزگار / ...ند به کشور چنین آشکار
دم انتخابات ز الطاف یار/حقوق رفته بالا چقدر؟صدهزار
برای رضای خداوندگار/سفرهای دولت شده بی شمار
گمان کرده اند مردمِ ما خرند/ که با سیب زمینی رای می خرند
(ببخشید چون پیامک بود شاعرش رو نمی دونم)
balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر