web 2.0

۲۳.۲.۸۸

درباره ملای توهین کننده به زیباکلام


آقای بزرگواری (نماینده کهگیلویه در مجلس) دکتر زیبا کلام را «دلقک» و «زبل خان» نامیده. گمانم بسیاری تمایل دارند بدانند این نماینده ای که با چنین اعتماد به نفسی یکی از استادان و نظریه پردازان مشهور ایرانی را هدف تحقیر و توهین قرار می دهد کیست؟
آقای بزرگواری پیشتر در گچساران معلم دینی دبیرستان و امام جماعت یک مسجد را بر عهده داشت. سپس مدتی به یاسوج رفت و بر خلاف خواست همشریانش به آیت الله ملک حسینی که همواره مرکز استان را بر گچساران و کهیگیلویه برتری بخشیده نزدیک شد و خدمت به او را پذیرفت. قبل از وی آقای محمد موحد (از پرنفوذتررین نماینده های مجلس) نماینده کهگیلویه بود که به دیلیل نپذیرفتن قیومیت آیت الله عرصه را بر وی تنگ کردند و بعدتر به صلاحدید جناح راست برای جایگزینی شجاع پوریان اصلاح طلب در بهبهان کاندید شد.
بدین ترتیب آقای بزرگواری با حمایت آقای ملک حسینی از جانب بخش تندروی جناح راست (حامیان دولت نهم) کاندید کهگیلویه شد. وی در انتخابات دور گذشته که حرف و حدیثها و دیدن بسته های رأی در دست حامیانش به اوج رسید در انتخاباتی به شدت مشکوک به پیروزی رسید.
در یکی از جلسات با حضور برخی از بزرگان قومی منطقه یکی از بزرگان طایفه آقای بزرگواری به شوخی گفت :« آقای بزرگواری حالا که هر جور بود قبول شدی، ولی خودمونیم تو تهرون چطوری می خوای بهارستان را پیدا کنی؟ و اگه راننده همراهت نباشه اونجا گم نمی شی؟» شنیدم بزرگواری با عصبانیت جلسه را ترک کرد.
بنابراین من از این لحن و این صحبتهای حجه الاسلام ابداً متعجب نمی شوم. وقتی آدم عبای نمایندگی را بر تنش گشاد ببیند طبعاً مجبور است برای حفظش خوش رقصی کند!
balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر