web 2.0

۲۲.۲.۸۸

آنچه به خانه رواست، به تانزانیا حرام است!
خانه ام آتش گرفتست
آتشی جانسوز
هر طرف می سوزد این آتش
پرده ها و فرش ها را
تارشان با پود
من به هر سو می دوم گریان
در لهیب آتش پر دود...
balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر