web 2.0

۲۹.۱۲.۸۷

بیست و نه اسفند و هجوم سوالها


این روزها با نزدیک شدن به روز ملی شدن صنعت نفت روزنامه ها مقاله ها، ويژه نامه ها و یادداشتهای زیادی درباره نهضت ملی ارائه می دهند. مثل همیشه در این نوشته ها آیت الله کاشانی مبارزی است خستگی ناپذیر که تا پایان قیام ایستادگی کرد و لحظه ای اشتباه و سستی و ضعف در وی پیدا نشد و مصدق پیرمرد خوبی بود که خوب شروع کرد ولی چون ساده بود، نابکاران و توده ای ها گولش زدند و موجب شد قیام شکست بخورد. اما در این میان چند سوال دائم در ذهن من می چرخد:
1- پس از نهضت ملی چه بر سر مصدق آمد؟ آیت الله چطور؟
2- زاهدی ماههای قبل از کودتا را در مجلس به چه کسی پناهنده بود و چطور یکباره آزادانه غیب شد؟
3- ترور مرحوم حسین فاطمی، وزیر مصدق و طراح ملی شدن نفت به وسیله چه کسانی و به فتوای چه کسی انجام شد؟
4- شعبان جعفری خود را مریدان چه کسی می دانست و با او ارتباط داشت؟
5- در آن روزهای ملتهب سفرای انگلیس و آمریکا با چه کسی رفت و آمد داشتند؟
6- عکسها حقایق را بهتر نشان می دهند.
balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر