web 2.0

۱۴.۱۰.۸۷

رهبران عرب و آزمون غزه


الجزیره مطلبی با عنوان (Arab leaders face Gaza test ) نوشته که در آن از زوایای جالبی جنگ غزه تحلیل شده. متن زیر برداشت آزادی از تحلیل الجزیره است:
جنگ غزه به نقطه حساسی رسیده. از یکسو مردم در دنیای عرب خشمگینانه در خیابانها تظاهرات می کنند و از سوی دیگر هیچ اقدام عملی از سوی دولتمردان عربی دیده نمی شود.
در حالی که اسرائیل حمله خود را اقدامی دفاعی برای متوقف کردن حملات تروریستی می داند، خشم مردم در خیابانهای کشورهای عربی به نقطه ای غیر قابل کنترل می رسد.
حماس در یکی از مردمسالارانه ترین انتخابات تاریخ اعراب قدرت را مسالمت آمیز به دست آورد و این موجب وحشت اعراب است (در دنیای عرب دموکراسی و اسلامگرایی رادیکال دو خطر بالقوه برای حکومتهای عربی هستند). همچنین دولتهای عربی چالشهای شدیدی با حزب الله، حماس و حامی آنها ایران دارند و این سبب می شود نتوانند تصمیم قاطعی در خصوص اقدام جدی برای توقف جنگ بگیرند.
در منطقه دو اردوگاه شکل گرفته. کشورهایی همچون عربستان، مصر و کشورهای حاشیه خلیج فارس خود را میانه رو می دانند و سوریه، ایران، حزب الله و حماس نیز اردوگاه مقاومت را شکل داده اند. در حال حاضر به دلیل اختلافات با حماس و محصور و دور از دسترس بودن غزه هیچ کدام از این دو دسته نمی توانند اقدام قاطعی در خصوص توقف جنگ انجام دهند.
برخی اقدامات دیپلماتیک نیز توسط کشورهایی مثل ترکیه و قطر در جریان است، اما اسرائیل که هم خود را از اختلافات درونی اعراب بهره مند می بیند و هم از عدم دخالت محسوس آمریکا اطمینان دارد، عرصه را برای یکه تازیهایش مناسب می بیند.
البته اسرائیل نیز هدف مشخص و روشنی برای جنگ ارائه نکرده و اگر این هدف نابودی حماس باشد بی شک این هدف دست نیافتنی است. حماس مثل فتح یک حزب و گروه مشخص نیست تا بتوان آن را شکست داد، بلکه این گروه جزئی از جنبشهای مقاومت اسلامی در خاورمیانه است. به همین دلیل اقدامات اسرائیل نه تنها به نابودی حماس منجر نمی شود بلکه می تواند به افزایش رادیکالیسم و بمبگذاریهای انتحاری علیه اسرائیل و کل دنیای غرب منجر شود.
متن کامل در الجزیره

balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر