web 2.0

۱۴.۱۰.۸۷

حیای گربه کجا رفته؟

غزه در کام جنگ می رود. صدها انسان بی گناه کشته می شوند. خبرها و اطلاعات رسانه ها معطوف به غزه می شود.
در همین گیر و دار گل آقا دوباره (با اعمال فشارهای جورواجور) تعطیل می شود، روزنامه کارگزاران (از معدود رسانه های باقیمانده اصلاح طلبان) بسته می شود، به دفتر شیرین عبادی حمله می شود و تصویر کفن پوشان مرتب از تلویزیون نمایش داده می شود.
این همه برای تهدید اسرائیل است یا ما مردم؟


balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر