web 2.0

۴.۱۰.۸۷

دوشغله ها و تغییر قانون در راستای خواست آنها


امروز صبح از رادیو شنیدم که تعدادی نمایندگان مجلس (از جمله آقای باهنر)، آقای پورمحمدی (رئیس سازمان بازرسی) و علی آبادی (رئیس دو شغله تربیت بدنی و کمیته المپیک) توافق کرده اند که ورزش مملکت از وجود مدیران لایق خود به دلیل دو شغله بودن محروم نماند!
آقای علی آبادی که ماشاالله مثل بقیه نزدیکان رایحه خوش مدال رو داشتن را بر سینه دارد اظهار داشت: «تمام شرکت کنندگان در این نشست پذیرفتند که جدا شدن افراد دولتی از ورزش میسر نخواهد بود.»
همچنین از قرار معلوم بنا بر آن است که مشکل قانونی مذکور با تصویب قانونی که دو یا چند شغله بودن مدیران (نالایق) ذکر شده را مجاز می سازد قضیه ختم به خیر شود.
هر جای دنیا چنین مشکلی پیش آید طبعاً فرد خاطی مجبور می شود خود را با قانون تطبیق دهد یا قانون با تنبیه کردن، وی را مجبور به اطاعت از خود می سازد؛ اما در مملکت گل و بلبل ما در صورتی که یک مدیر پررو چند شغل را برای روز مبادا در زنبیلش بگذارد ضمن تجلیل از او قانون را در جهت خواست ایشان تغییر می دهند!
قانونِ ممانعت از دو شغله بودن مدیران یکی از بهترین قوانین مملکت ماست (با توجه به زیاده خواهی همیشگی مدیرانمان) و تغییر آن به خاطر افرادی چون علی آبادی خیانتی زشت است.
آیا آنهمه پز قانونگرایی و روشنفکرنمایانه پورمحمدی به همینجا ختم می شود و قانون را در پای علی آبادی و امثال او قربانی خواهد کرد؟
مرتبط:
محمد علی آبادی: جداشدن دولتی‌ها از ورزش میسر نیست
جزئيات و نتايج نشست مجلس و پورمحمدي

balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر