web 2.0

۱۳.۹.۸۷

شرابی ناب و زوری مردافکن!

عروسی بود. پسر جوانی از فامیل تلو تلو می خورد و نای راه رفتن نداشت. زیر دو کتفش را گرفتم و به زحمت او را به دستشویی رساندم. مدت طولانی در حال استفراغ بود. مصرف بی رویه الکل حالش را به کلی دگرگون کرده بود. فردا همان جوان را دیدم. با وقاحت تمام می گفت:« دیروز اینقد حال داد!»
متاسفانه مردم ما که به طور کلی در هر چیز راه افراط و تفریط را پیش می گیرند در زمینه مصرف مشروبات الکلی هم زیاده رویهای بسیار خطرناکی را پیش گرفته اند. در سالهای اخیر با تغییرات فرهنگی و کمرنگ شدن باورهای مذهبی یا سنتی مصرف مشروبات الکلی بسیار بیشتر شده. به علاوه بیشتر مشروبی که جوانان ایرانی مصرف می کنند مشروبات ارزان و با الکل بسیار بالای روسی است. قوطی های ودکای پنجاه و چند درصدی را با قیمت 5000 تومان براحتی در بیشتر شهرهای مملکت می توان خرید.
شهرام مرد جوانی که در مناسبتها (Occasional ) و گاهی هم با دوستانش مشروب می خورد، می گوید:« پس چی کار کنیم؟ مواد مخدر مصرف کنیم؟ اصلاً حکومت با مشروب برخورد می کنه چون مشروب باعث می شه آدم سرش رو بالا بگیره! نشونه ی مردیه!»
این نوع توجیهات را از بسیاری دیگر از دوستان و آشنایان هم شنیده ام. یعنی هر کس مشروب نخورد لزوماً برای تفریح و لذت بردن از زندگی باید مواد مخدر مصرف کند؟ کلاً از قرار ما دوست داریم همواره عنان عقلمان را از دست بدهیم. راستش را بخواهید بیش از آنکه مذهب مانع پرهیز از مشروب شود (که بسیار گناهان دیگر را بی محابا مرتکب شده ام) این فکر مانعم شده که وقتی می توان 6 دانگ حواسم را داشته باشم و از شادیها و رقصها و لذتها و حتی س-ک-س لذت ببرم، چه دلیلی دارد حتی چند درصد هم که شده از این هوشیاری بکاهم.
منطق دیگری که دراین باره دیده ام این است که هیچ مشکلی برای عقل پیش نمی آید و هوشیاری کامل است. یکی از فامیل که دقیقاً همین توجیه را دارد همیشه پس از مصرف اندکی مشروب دهانش کاملاً لَق می شود و می شود سوژهٴ خندهٴ ما. اگر هوشیاری کامل است پس دلیلی برای اراجیف گفتن و یا یکباره در وسط جمع به خواب رفتن نیست!
حالا وقتی یک جمع چندصد نفری در عروسیها گرد هم می آیند و از مشروباتی که معلوم نیست با چه شرایط و با چه نوعی الکلی درست شده استفاده می کنند فاجعه ای به بار می آید که دل هر شنونده ای را به درد می آورد.
امیدوارم همه یاد بگیریم که هیچ نعمتی و مطلقاً هیچ نعمتی گرانبهاتر از عقل نیست!
مرتبط:
فوت و مسمومیت بعلت مصرف مشروبات الكلي تقلبی در هرمزگان

مشتاق اشتراک شماییم، تقّه ای بفرمایید
balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر