web 2.0

۲۰.۲.۸۷

دوست داریم سواری بدهیم

از قرار اصولاً ما جماعت خوشمان می آید خر یکی بشویم و به او سواری دهیم؛ حالا هر چه دبدبه کبکبه اش بیشتر، بهتر! امروز در بالاترین نوشته ای دیدم در باره رضاشاه با عنوان « تصویری از رضا شاه کبیر » و یک عالمه تعریف و تمجید از رضا شاه. این خزعبلات را تا حالا چندین بار از آدمهای دور و برم شنیده ام و حالا دیدن این مطلب در صفحه اول بالاترین میزان مقبولیت این گونه تفکر را نشان می دهد. یکی از این جماعت ابله نمی گوید کاش به جای این اوضاع یک کشور دموکراسی داشتیم که حاکمانش از ما ملت فرمان ببرند نه سوارمان شوند. البته ما ایرانیها در فراموشی تاریخ رودست نداریم! نابود کردن مشروطه، اشغال بسیار ساده کشور به وسیله متفقین (علی رغم گنده گوزیهای شاه فقید و ارتشش)، جنایتهای بی حد و حصر و شرم آور و صد دوجین از اینها فراموش می شود تا از یک دیکتاتور چهره یک قهرمان ملی بسازیم. اینقدر فرهنگمان پایین است که برای فرار از شرایط بد موجود در پی کاوه ای نمی گردیم و در پی اسکندری دیگر هستیم. تا کسی سواری ندهد کسی هم سواری نمی گیرد!
امروز در اداره و تاکسی و مهمانی فحش چارواداری به طرف می دهیم، فردا خودمان را جِر می دهیم و همسایه مان را له می کنیم تا یک متر به منبرش نزدیک تر شویم.
مطمئناً تا زمانی که شعورمان در همین حد است که برای فرار از چاله در پی چاه استبداد باشیم و برای فرار از سواری دادن به حاکمان زمان زین بر خود می نهیم تا به امثال رضا شاه سواری دهیم وضعی بهتر از این نخواهیم داشت.
balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر