web 2.0

۱۲.۳.۸۷

زمانی برای مدیریت زنان

آنچه در این پست مطرح می شود بیش از آنکه کارشناسی شده باشد بر اساس تجربیات و نظرات شخصی است.امیدوارم به جای اظهار نظرهای غرض ورزانه، فیمینیستیِ داغ یا تندروی موضوعی برای طرح یک بحث سازنده و ارزشمند باشد.
در شرکت ما سه مدیر زن هست. دو نفر فاقد بُرش و صلابت یک مدیر هستند و واحدشان از ضعیف ترین واحدهای شرکت است. نفر سوم از آنسوی بام افتاده و به شدت دیکتاور است و رفتارهای مردانه برخی مدیرهای قلدر و بی ادب را تقلید می کند که موجب شده همواره در واحدش تشنج و دعواهای میان پرسنل و مدیر برقرار باشد.
در شرکتهایی که دوستانم مشغول به کار هستند، پرس و جو کردم. متاسفانه اوضاع دقیقاً از همین قرار است.
روی دیگر سکه: دو سه نفر از بهترین استادان دانشگاهم زن بودند. دو سه نفر از بهترین همکاران شرکت (در بخشهای اداری) زن هستند و ...
گمان من بر این است که حضور گسترده زنها در محیطهای کاری در ایران عمر طولانی ندارد و زمان بسیاری لازم است تا هم خود زنان تجربه و اعتماد به نفس کافی برای مدیریت را پیدا کنند و هم زمان لازم است تا مردها حضور زنها در پستهای مدیریتی را باور کنند (که البته بیشتر به توان خود زنان بستگی دارد).
سوال این است: با این حساب آیا اشغال پستهای مدیریتی به ويژه در سطوح عالی به وسیله زنها زود نیست؟

نظر خانم دکتر احمدنیا در این رابطه: نکته ی مهمی است که زنان سابقه ی طولانی تجربه ی کار های مدیریتی را ندارند و خوب است که به تدریج فرصت های بیشتری دراختیارشان قرار داده شود اما باید توجه داشت که همه ی مردان مدیر هم از قابلیت و توانایی بالا برخوردار نیستند. من شخصا قائل نیستم به این که به جنس مدیر توجه شود. به نظرم باید هر که شایسته تر بود به کار گرفته شود.
balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر