web 2.0

۲۹.۱۲.۸۶

غرغرهای نوروزی
1- دولت محترم افزایش حقوق کارمندانش را 6 درصد اعلام کرد. در این رابطه چند گزینه مطرح می شود:
الف) کارمندها آدم محسوب نمی شوند. ب) کارمندها مایحتاجشان را از دکه ها و بقالی سرکوچه رئیس جمهور اینا بخرند. ج) تورم رسمیِ 18 درصد و واقعیِ بیش از صد درصد شوخی هستند. د) همه موارد.
2- تلویزیون ولخرجی می کند و جدیدترین فیلمهای آمریکایی را پخش می کند. تلویزیون جدیدترین فیلمها را با سانسور فراوان پخش می کند. فیلمهایی که تلویزیون پخش می کند سر و ته شان معلوم نیست. کاش تلویزیون اصلاً فیلمهای جدید را پخش نکند!
3- بانک مرکزیِ شیطان بزرگ نرخ سود بانکی را از 3 درصد به 5/2 کاهش داد. این وجدان لعنتی من مرتب از من می پرسد: 5/2 درصد شیطان بزرگ رباست یا 28 درصدی که ما می پردازیم؟ و آنکه ربا می خورد مسلمان است یا آنکه نمی خورد؟
balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر