web 2.0

۲۳.۱۱.۸۶

نمایشگاه های تخصصی

در یکی از نمایشگاهها که شرکت کرده بودیم، موضوع جالبی را تجربه کردیم. در واقع غرفه ما و دو شرکت مشابه در کنار هم بود.
1- از شرکت ما تنها پرسنل روابط عمومی شرکت داشتند.
2- از شرکت «الف» تنها پرسنل واحد فروش شرکت داشتند.
3- از شرکت «ب» یکنفر از فروش و یکنفر از روابط عمومی شرکت داشتند.
نتیجه:
1- ما خوب بازارگرمی می کردیم اما بدون فروش محصول فایده چندانی نداشت و کارت ویزیت دادن و شماره گرفتن و غیره حلوای نسیه بود.
2- غرفه شرکت «الف» به جهت وارد نبودن واحد فروشیها به بازارگرمیها و قواعد نمایشگاهی سوت و کور بود.
3- شرکت «ب» بازارگرمی و فروش همزمان محصول را با هم داشت. و طبعاً بسیار موفق تر بود.

balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر