web 2.0

۹.۱۱.۸۶

فیلم: روزسوم

با تعریف و تمجیدهایی که از فیلم « روز سوم » شنیده بودم خیلی دلم می خواست این فیلم را ببینم، اما چه آن موقع که روی پرده بود و چه بعدها که وارد بازار سی دی شد فرصتی پیش نیامد که آن را ببینم. دیشب نشستم و دیدم.
فیلم حکایت دختری خرمشهری است به نام سمیره که در گیر و دار اشغال شدن خرمشهر به دلیل شکستن پایش از رفتن باز می ماند. رابطه سمیره و برادرش رضا، رابطه عاشقانه او با فواد که قبل از جنگ به ارتش عراق می پیوندد و ارتباط رضا و همقطارانش که با کمترین امکانات از شهر دفاع می کنند داستان پرکششی را شکل می دهد.
تصویر زیبایی از زشتی و خشونت جنگ و به ویژه جنگ شهرها در روز سوم نمایش داده می شود و سوالهای مربوط به خیانت بنی صدر و مظلومیت خرمشهر و ... دوباره ناخودآگاه درذهن تکرار می شود. بازی عالی بسیاری از بازیگران جوان فیلم چشمگیر و قابل تحسین است. در مجموع از آن فیلمهایی است که حتماً باید دید و بی شک جای تامل و تعمق دارد.
درباره محمدحسین لطیفی (کارگردان فیلم)

اطلاعات فیلم

balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر