web 2.0

۲۰.۱۰.۸۶

آقای مهندس و نذر و تبرک

مسئولین دفتر و دستک رئیس الوزرای محترم
مدتی است که بنده حقیر از درگاه خداوند طلبِ حاجت کمک می کنم و به سبب عدم توسل حاجت نمی گیرم. منِ نادان از تقدس و تبرک کت و شلوار رئیس الوزرا اطلاعی نداشتم و و اکنون با اقدام شجاعانه وکلای فهیم و روشنفکرمان به راه راست هدایت گردیدم. لذا از آن درگاه عرفانی استدعا دارم بار عامی داده شود تا منِ عامی در میان سیل هجوم مشتاقان و عاشقان حضرت رئیس الوزرا به پیشگاه ایشان مشرف شوم و دستی و بر کت و شلوار و حتی خشتک ایشان بمالم تا حاجات ناقابل بنده برآورده شود.
حاجات این حقیر از قرار زیر است:
1- واریز شدن معوقات حقوق بنده که ایادی استکبار جهانی موجب شده اند دولت محترم از پرداخت کامل آن عاجز بماند.
2- واریز شدن حقوق همسرم که معلم حق التدریس می باشد و چهار ماه است جهانخواران مستکبر غربی باعث شده اند وزارت فخیمه آ.پ نتواند آن را پرداخت نماید (زن بودن و معلم بودن وی را به بزرگواری خود ببخشید).
3- سبک شدن وامهای کمرشکن 28 درصدی که در ابتدای زندگی دارد تیشه بر ریشه ام می زند و دستهای خونخوار آمریکای جنایتکار موجب شده بانکهای مقدس کشورم اقدام به گرفتن ربا نمایند.

balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر