web 2.0

۱۰.۹.۸۶

بلوای موسویان

این قضیه موسویان دیگر بد جوری مسخره شده. یکی از آن قصه ها که فقط در یک جای دنیا ممکن است رخ دهد و آن هم مملکت ما!
دو گزینه مطرح است:
الف) موسویان جاسوس است:
پس در مدت مدیدی که وی به عنوان یک دیپلمات بلند پایه و مذاکره کننده ارشد ایرانی فعالیت می کرده وزارت اطلاعات و قوه محترم قضاییه کجا و در حال انجام چه کارهای مهمتری بوده اند؟
به علاوه اینکه مفهوم دفاع سرسختانهٴ بلندپایه ترین ارکان حکومت از وی چیست؟
ب) موسویان جاسوس نیست:
آیا علامه های فقیهِ دولت نهم احکام و دستورات سرسختانه و غیر قابل اغماض خدواند و پیامبرش دربارهٴ آبروی مسلمانان را نمی دانند؟ و این همه هو و جنجال آنها برای چیست؟
والّا ما که لُریم و این چیزا حالیمون نمیشه! اما این قضیه خیلی بوداره جماعت!

balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر