web 2.0

۱۱.۶.۸۶

شیراز

اگر خدا بخواهد یکی دو هفته آینده یک سر تا شیراز خواهیم رفت. از همین حالا برای شبهای حافظیه لحظه شماری می کنم. چه حیف که شبها خیلی زود حافظیه را تعطیل می کنند. شب و حافظ و حافظ خوانی های دوست عزیزم روح الله چه حالی می دهد!

اگر دولتیها گمان کرده اند به خواستشان که همانا با خر و قاطر سفر کردن ماست می رسند سخت در اشتباهند چرا که با اتول شخصی سفر خواهیم کرد. خویشان تاکسی دار و وانت دار باید یک روز به درد بخورند! و اگر برای این روش هم خدعه ای کنند ما ملت اینقدر فن دیده ایم که یک پا بدلکار حرفه ای شده ایم، طرحی نو دراندازیم!

بعد نوشت: قضیه چند روز قبل

balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر