web 2.0

۲۳.۴.۸۶

کیش مهر

وقتی از چهل ستون خارج می شدیم این پیرزن و پیرمرد دوست داشتنی را دیدم که با محبت و صمیمیت زیاد با هم قدم می زدند. خواهش کردم که عکسی به یادگار از آنها بگیرم. پیرمرد پرسید که عکس به چه کارم می آید. گفتم تا نسل من از نسل شما عشق و وفاداری بیاموزد!

(برای دیدن نمای بزرگتر روی عکس کلیک کنید)

balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر