web 2.0

۲.۱۰.۸۵

تصویر و کلام ( کوچه باغ

...

نرسیده به درخت

کوچه باغی است که از خواب خدا سبز تر است

و در آن عشق به اندازه پرهای صداقت آبی است

...

)سهراب (

balatarin
Delicious
Twitter

4 نظر:

علی گفت...

زن ذلیلها به بهشت نمی روند

علی گفت...

زن ذلیلها به بهشت نمی روند

متتی گفت...

پس طفلک تو!

متتی گفت...

پس طفلک تو!

ارسال یک نظر