web 2.0

۱۴.۷.۸۵

من نه منم

می گویند هارون الرشید به همراه وزرا و مشاوران برمکی اش به باغی رفته بود. از میوه های باغ تناول کرد و خوشش آمد. باغبان که از قضا از خویشاوندان دور برمکیان بوده از فرصت استفاده کرد و عریضه ای نزد خلیفه آورد و درخواست کرد که خلیفه آن را امضا کند. عریضه تایید می کرد که باغبان هیچ نسبتی با برمکیان ندارد و هیچ ربطی هم به آنها ندارد. خلیفه متعجب شد و دلیل را پرسید. باغبان گفت که بعدها خواهد فهمید. پس از مدتی خلیفه بر برمکیان غضب گرفت و حکم به قتل همه خاندانشان داد. سراغ باغبان آمدند. حکم خلیفه را نشان داد و جان سالم به در برد.

حالا بدینوسیله خود را قویاً از هرگونه روزنامه نویس، وبلاگ نویس یا هرچی نویس دیگری مبرا اعلام می نمایم. اصلاً من نانویس می باشم!!!

balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر