web 2.0

۲۴.۵.۸۵

آنکه به جان ارزد

:آقای خاتمی
از ابوالحسن خرقانی نقل است كه بر در مهمانسرای خود نوشته بود: «هر كس در این سرای درآمد نانش دهید و از ایمانش مپرسید چه آن كه نزد خداوند به جان ارزد نزد ابوالحسن به نان می ارزد.» من امید دارم كه شما هم بر سردر روزنامه خود بنویسید كه آنچه برای ما مهم است انسان است، رنگ و طبقه و قوم و مذهب و زبان و سلیقه همگی در مرتبه بعدی است


Balatarin
balatarin
Delicious
Twitter

2 نظر:

حاجی کنزینگتون گفت...

سید دو خط بنویس ماجرا چی بوده که اینو نوشتی

حاجی کنزینگتون گفت...

سید دو خط بنویس ماجرا چی بوده که اینو نوشتی

ارسال یک نظر