web 2.0

۶.۶.۸۵

پس گرفتن املاک

دیشب در روزنامه همشهری گزارشی خواندم درباره اینکه بنیاد جانبازان و مستضعفان مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست و دختران فراری که در تملک این بنیاد است را از بهزیستی پس گرفته و اکنون بهزیستی جایی برای نگهداری این افراد ندارد.

این کار به حدی زشت و بی شرمانه است که سخن گفتن راجع به آن سخت است. در تگ معرفی سایت تازه تاسیس این بنیاد آمده:

MOSTAZAFAN & JANBAZAN FOUNDATION (BONYAD) has been a well recognize name for the past 17 years and presently is the largest economic block in Iran, ...

(بنیاد مستضعفان و جانبازان نامی شناخته شده در طی 17 سال اخیر است و در حال حاضر بزرگترین بلوک اقتصادی در ایران است)

این سخن کاملاً درست است. شما در هر هتلی در این مملکت پا بگذارید، کارمند هر کارخانه بزرگی باشید، مشتاق داشتن هرزمین ارزشمندی باشید و خلاصه هر کاری که بشود از آن پولی درآورد سرنخ آن به بنیاد می رسد.

نگاهی به زندگی جانبازان و مصیبتهایی که با آن دست به گریبانند و میزان کمکهای بنیاد و نیز میزان اندک (!) فقر در کشور گویای میزان مفید بودن چنین نهادی است.

من شخصاً به هیچ عنوان مدیران این بنیاد را مقصر نمی دانم، بلکه معتقدم تا زمانی که نهادهایی در مملکت وجود داشته باشند که موظف به پاسخگویی به نهادهای نظارتی و یا مردم نباشند و از رانتهای ویژه جهت کسب منافع اقتصادی استفاده ببرند تنها غولهای اقتصادی به وجود خواهند آمد که دردی بر دردهای ملت خواهند افزود.

balatarin
Delicious
Twitter

2 نظر:

Anonymous گفت...

تا بوده چنین بوده

Anonymous گفت...

تا بوده چنین بوده

ارسال یک نظر