web 2.0

۴.۴.۹۲

ای ماه نشابور نشابور ترا

گفتی که منم ماه نشابور سرا
ای ماه نشابور نشابور ترا
آن تو ترا و آن ما نیز ترا
با ما بنگویی که خصومت ز چرا؟!
برادران اصولگرا به ویژه از نوع دو آتشه اش که تا روز پیش از انتخابات دشنام گوی شیخ حسن و شیخ اکبر و سید محمد بودند، به ناگاه رنگ عوض کرده اند و شیخ حسن را مصادره کرده اند.
حتی کیهان که هنوز هم مذاکرات به مدیریت آقای روحانی را خیانت به شمار می آورد، برادر نشده ادعای ارث و میراث می کند!
هشت سال دولتی بر سرکار بود که تمام قد پشت سرش بودند و حتی فجایع هشتادوهشتی را آفریدند و شد آنچه نباید می شد. حالا همه از طفلک الف.نون تبری می جویند. اما چه باک، مهم این است که گام اول برای برون رفت از یک بحران دهشتناک برداشته شده و ملت شادمان اند. به قول عباس عبدی:
«اصلا آقای روحانی مال شما، اما اجازه دهید قیمت ارز پایین بیاید، اقتصاد رونق پیدا کند، تحریم‌ها تعدیل شود، تنش خارجی کم شود، تورم کنترل شود، فرزندانمان شغل پیدا کنند، تنش‌های داخلی کاهش یابد و همه اینها اگر شد افتخارش برای شما!»
balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر