web 2.0

۲.۱۲.۹۱

فرق می‌کند

الان دیگر خیلی دور به نظر می‌رسد. روزی که میرحسین موسوی در حالی که دست همسرش را در دست داشت وارد صحنه‌ی عمومی سیاست ایران شد. همه تعجب کرده بودیم. مگر می‌شود در عرصه‌های رسمی سیاست ایران مردی دست همسرش را بگیرد؟ ... 
اگر فرصت داشتید این مطلب بامدادی را بخوانید. فرق می‌کند!
balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر