web 2.0

۱۹.۱۱.۹۱

باز هم جستی ملخک!


 باز هم ثابت شد عدالت جلوی زور سر خم نمی کند، مگر اینکه سمبه زور خیلی پرزور باشد

balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر