web 2.0

۱.۱۱.۹۱

اتحاد برادران تروریست!

خبر: "پیکارجویان الجزایر در حمایت از همتایان اهل مالی خود تعدادی از غربی ها را به گروگان گرفتند." یعنی اگر اینقدری که تروریستهای اسلامگرا اتحاد دارند، مسلمانان میانه رو یا دانشمندان مسلمان اتحاد داشتند الان دنیای اسلام از سوید و نروژ هم پیشرفته تر بودند!
balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر