web 2.0

۲.۱۰.۹۱

ﻣَﻠِﮏ ﺑﺎﺝ ﻭ ﺩﻩ ﯾﮏ ﭼﺮﺍ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﺩ؟

مردمان از شيخ خواستند كه بر منبر رود و وعظ گويد. شيخ پذيرفت . مجلس را آراستند و منبرى بزرگ ساختند. از هر سو مردم مى آمدند و در جايى مى نشستند .چون شيخ بر منبر شد، ناگاه شنید که نماینده ارومیه در مجلس شورا ندا در داده:
«فکر می کنم اگر دولت هزار تومان دست مردم بگذارد، ده هزار تومان از جیب آنها بر می دارد.»
شيخ چون اين بشنيد، گفت :«و صلى الله على محمد و آله اجمعين.» و از منبر فرود آمد. گفتند:«يا شيخ! جمعيت از دور و نزديك آمده اند تا سخن تو بشنوند؛ تو ترك منبر مى گويى؟» 
گفت : «هر چه ما مى خواستيم كه بگوييم و آنچه سی و سالهاست عقلای قوم می‌گویند و بدان سبب درزندان‌اند، همه را آن مرد به صداى بلند گفت.» 

balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر