web 2.0

۱۷.۱۰.۹۰

تقلب در امتحانات پایان خط

دیشب گزارشی در شبکه دو صدا وسیما در خصوص سوریه نمایش داده شد که از تاکتیکی دقیقا مشابه با سال 88 خودمان در آن استفاده شده بود: «ابتدا انتشار خبر جعلی کشته شدن یک نفر در رسانه‌ها و سپس مصاحبه با آن فرد برای اثبات این مدعا که همه‌ی خبر کشتارها دروغ است.»
متاسفانه به نظر می‌رسد نهادهای امنیتی ما تجربیات خود در اعتراضات سال 88 را عیناً در اختیار حکومت سوریه قرار می‌دهند. اما این حضرات از قرار دوران دانش‌آموزی را هم طی نکرده‌اند تا بدانند: وقتی در امتحان تقلب می‌کنید، نوشته‌ی تقلب‌گیرنده نباید عینا کپی تقلب‌دهنده باشد!
balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر