web 2.0

۵.۱۰.۹۰

یارهای دوازدهم حریف

معاون فرهنگی اجتماعی سپاه: خود انگلیسی‌ها می‌خواستند و برنامه داشتند که دانشجویان و مردم وارد سفارت شوند ولی متأسفانه این بار افسران جنگ نرم ما در زمین دشمن بازی کردند.
متاسفانه کسانی که ایشان از آنها با عنوان «افسران جنگ نرم» یاد می کند مدتهاست که به عنوان یار دوازدهم حریف بازی می کنند. پیشتر هم نوشته بودم: آنها که غربیها را به حمله به ایران دعوت می‌کنند، و کسانی که با حمله سفارتخانه آنها را به این کار ترغیب می‌کنند دو روی یک سکه هستند. آنچه برای ما مهم است این است که هیچ کس کشور را در معرض تهدید و تحریم قرار ندهد، چه عمله‌های استبداد و چه عمله‌های استعمار!
balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر