web 2.0

۱۲.۷.۹۰

مدیریت عشایری و ماجرای سوراخ‌ها

در این سالهای اخیر همه چیز این مملکت به سبک عشایری اداره شده، از صنعت و اقتصادش گرفته تا فوتبالش. وقتی ماجرای حذف احمقانه‌ی سپاهان پیش آمد که قبلش قضیه‌ی حذف احمقانه تیم امید و قبل‌ترش هم حذف احمقانه تر استقلال از جام باشگاه ها اتفاق افتاده بود، با خودم گفتم: «از یک سوراخ چند بار باید گزیده شویم»؟
اگر این روش مدیریت احمقانه منحصر به فوتبال بود، می شد با آن کنار آمد، اما تصمیمات لحظه ای و شانسی در سالهای اخیر در کلیه سطوح مدیریتی کشور نهادینه شده.
از قرار سوراخ‌شناسی مدیران کشور بدجوری نقص فنی پیدا کرده. چندین بار یک اتفاق احمقانه می‌افتد و روند هم ابدا تغییر نمی کند. متاسفانه مدیران کشور «سر در سوراخ دارند و آلت در کار»! تصمیمات هم براساس بخت و فال است، هر چه پیش آید خوش آید. پس نباید تعجب کرد وقتی 3000 میلیارد تومان امداد غیبی می شود، فقط باید از کش دادنش خودداری کرد.
balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر