web 2.0

۲۴.۷.۹۰

خطر قارچ‌های مالی و اعتباری

در این دو سال اخیر اینقدر بانک و موسسه مالی و اعتباری یک شبه سر‌ برآورده که موجب حیرت است. آیا واقعاً مردم اینقدر پول سرگردان دارند؟
اگر پاسخ مثبت است، چرا این‌همه پول در صنعت و تولید کشور سرمایه گذاری نمی‌شود تا به چنین حال و روز نزاری نیفتد؟
سود‌های حدود 20 درصدی که این موسسات می‌پردازند و سودهای واقعی بیش از 22 درصدی که این موسسات از مردم میگیرند چه تاثیری بر تورم بی سابقه‌ی کشور دارد؟
اساساً این موسسات که در دو سال اخیر به طرز بی سابقه ای امکان دریافت مجوز تاسیس را داشته اند چه تاثیر مثبتی بر اقتصاد دارند؟
اگر ندارند، بانک مرکزی چه اصراری دارد که همچنان به صدور مجوز برای آنها ادامه دهد؟
چرا این موسسات از اسامی اسلامی یا میهن‌پرستانه‌ی غلیظ استفاده می‌کنند؟ آیا این هم نوعی کلک برای جلب مشتری است؟
balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر