web 2.0

۱۳.۴.۹۰

هنر تبلیغات: محیط زیست و زباله های پلاستیکییک موقع کارشناسان محیط زیست هشدار می دادند که زمین در حال گرمتر شدن است و باید کاری کرد، اما کی اهمیت می داد؟ حالا با این گرد و خاک های زجر آور و هوا که جدی جدی سالی چند درجه نسبت به سالهای قبل گرمتر می شود ( و به عینه قابل لمس است) به علاوه خشکسالی های پی در پی متوجه می شویم که هشدارها بی سبب نبوده و قضیه خیلی جدی تر از این حرفهاست.
این روزها به کدام تفریح گاه در ایران رفته اید که مصون از زباله های پلاستیک باشد؟ باز هم کارشناسان دائم هشدار می دهند و ما هیچ کدام گوشمان بدهکار نیست.
این آگهی را شرکت (Leo Burnett) از سیدنی استرالیا به سفارش (surfrider) که یک موسسه غیرانتفاعی برای حفاظت از محیط زیست سواحل است، طراحی و اجرا کرده. شعار آگهی این است:
«تنها اقیانوس ها نیستند که در خطرند، طرحی نو دراندازیم!»
اطلاعات بیشتر و نمای بزرگتر
balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر