web 2.0

۱۲.۱۱.۸۹

فصل لرزش دیکتاتورها

درست مثل فروریختن دومینو،اولین امارت دیکتاتوری که در تونس فرو ریخت پایه های دیکتاتورهای دیگر منطقه هم لرزید. حالا ترس به جان همه شان افتاده و مثل همیشه دست به دامان سازمان های امنیتی و نظامی و حتی روحانیون درباری خویش شده اند.
قسمت خوشمزه قضیه اینجاست که در یک کشور خاص دنیا، حاکمانی که هنوز قتل حدود 80 شهروند آن کشور در خیابانها مشمول فراموشی نشده ضمن ابراز خوشنودی ظاهری، خود را از این قافله جدا می دانند. به قول معروف «خزان آید، مرد از نامرد معلوم همی گردد!»
balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر