web 2.0

۲۴.۶.۸۹

همه چی آرومه


وزير امور اقتصادي و دارايي: نرخ تورم نقطه به نقطه در آبان ماه سال 1387 بيش از 25 درصد بوده که اين عدد در ماه جاري به 9/6 درصد رسيده و اين در حالي است که اين رقم در ماه گذشته کمتر از اين نيز بوده است.

در همین خصوص شاعر گرانقدر می فرماید:
همه چی آرومه / من چه قد خوشبختم! / ... همه چی آرومه....غصه ها خوابیدن ....

و شاعر گرانقدر تری می فرماید:
چنان مستم که لیم لیم لیم لالام لام // دیدیم دیم دیم , دیدیم دیم دیم دادام دام
balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر