web 2.0

۳۱.۳.۸۹

تمهیداتی برای یک جنبش مرده

اگر این روزها توی تهران چرخی بزنی حتما با خودت خواهی گفت توی همه عمرت اینقدر مامور پلیس ندیده ای. سر هر چهار راه یا میدان شلوغ تعداد زیادی سرباز با باتوم و ماسک ضد گاز ایستاده اند و ماشینهای پلیس دائم در رفت و آمدند. اگر به آنچه در تریبونها و تلویزیونشان می گویند اعتقاد دارند، اینهمه مامور برای چیست؟
بچه که بودم گاهی که همراه پدرم کوه می رفتیم. همه اش از گرگ می گفتم و ترسم از گرگ پیدا بود. پدرم می خندید و می گفت:«نترس پسر. گرگ از سایه خودش هم می ترسه!»
balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر