web 2.0

۱.۴.۸۸

حلقه خشونت

حکومت در خشونت دستِ بالاست. آنها هم نیروی این کار را دارند، هم امکانات کافی و چنانچه کم بیاورند دوستان روس، سوری، فلسطینی و لبنانیشان هستند تا ملت را سلاخی کنند. حتی اگر به توجیه وجدانهایشان نیاز داشته باشند، دستور رهبری و فتواهای مصباح این راه را بر آنها هموار خواهد کرد.
یادمان باشد اینها همانهایی هستند که حرم امام رضا (ع) را به وسیله سعید امامی و دار و دسته اش منفجر کردند تا به خواسته هایشان دست یابند.
به علاوه ویرانی بانکها، آتش زدن اتوبوسها و ... هیچ نفعی برای مردم نخواهد داشت و تنها زندگی عده ای از هم وطنان را ویران خواهد ساخت. حتی با آتش زدن پایگاه بسیجی که به عمد در مسجد قرارشان داده اند، موجب تحریک شدید مردم نیز خواهد شد.
متاسفانه انتهای رویکردِ روز شنبه کوچهٔ بن بست است. تظاهرات خیابانی وقتی بتواند مسالمت آمیز باشد و حضور مردم در آن گسترده باشد ارزش دارد، در غیر اینصورت مسلخی است برای معترضین و فرصتی برای قاتلین که در صدای و سیمای بی وجدان خود اعمال شیطانیشان را توجیه کنند.
اکنون وقت آن است که رهبران جنبش و به ويژه آقای موسوی قدرت رهبری از خود بروز دهند و راه برون رفتی برای شرایط فعلی پیش روی قرار دهند تا خون شهدای این جنبش پایمال نگردد و البته سلسله خشونت نیز گسسته شود.
balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر