web 2.0

۱۱.۱۲.۸۷

کف گیرِ ذخیرهٴ ارزی در تهِ دیگ


آینده: " به نقل از گزارش بانک مرکزی: موجودی نقدی حساب ذخیره ارزی در اول آبان 1387، برابر 25 میلیارد دلار بوده و با احتساب تعهدات این حساب به طرفهای خارجی، بدهی حساب مذکور برابر با 43 میلیارد دلار می باشد و بنابراین، حساب ذخیره ارزی در اول آبان گذشته با کسری 18 میلیارد دلاری مواجه بوده است. "
کارشناسان پیش بینی کرده اند دولت محترم برای حل مشکل به زودی صندوقهایی مشابه صندوقهای کمیته امداد بر سر هر چهار راه نصب کند.
همچنین مقرر شده کلیه کارمندان دولت یک عدد کاسه بر روی میز خود قرار دهند تا همزمان با تکریم ارباب رجوع از همیاری ایشان هم استفاده شود.
یک منبع کمی تا قسمتی آگاه در دولت به خبرنگاران گفت:« از سایر راهکارهایی که برای جبران کسری صندوق در نظر گرفته شده می توان به استقراض از بحرین و سایر کشورهای قدرتمند منطقه اشاره کرد و التماس برای گسترش روابط با این کشورها در همین راستاست.»
کارشناسان رایانه ای معتقدند این موضوع با هک شدن سایتهای بالاترین، خبرنامه امیرکبیر و غیره توسط هکرهای امنیتی مرتبط است. گمانه زنی ها مبنی بر این است که از سایتهای مذکور حق حسابِ افتتاح مجدد گرفته شود، تا بخشی از کسری صندوق جبران شود.
جناح چپکی ها نگران آن هستند که دولت برای جبران کسری صندوق از داراییهای بی پایانِ وزیر کشور استفاده کند و در عوض ریاست جمهوری را در سال آینده دو دستی تقدیم وی نماید، ولی نزدیکانِ رایحه خوش خدمتی این موضوع را به شدت تکذیب کرده و تنها معتقدند ممکن است از مدیریت خلاقانه دکتر کردان برای حل این بحران اقتصادی استفاده شود.
balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر