web 2.0

۱۳.۱۱.۸۷

با این خرجهای سرسام آوری که این روزها می بینم و طبعاً هر ساله هم تکرار می شوند و آن لحن تهدید آميز معاون فرماندار برای هزینه کردن چند میلیون (طبعاً از جیب کارکنان شرکت)، سوالی عین خوره به جانِ مغزم افتاده. اگر چه به خوبی می دانم پرسیدنش اصلاً به صلاح نیست اما اگر نگویم خفه ام می کند:balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر