web 2.0

۱۰.۱۰.۸۷

لرهای فارسی ندان

با اشاره آقای غیاثی در وبلاگشان به مصاحبه ای از مجتبی پور محسن با مترجم و نویسنده ای به نام «بهمن شعله ور» رسیدم. آقای پور محسن در ابتدای مصاحبه می نویسد «بهمن شعله‌ور در تاریخ ادبیات ایران، نامی پرآوازه‌ است»؛ ولی اعتراف می کنم با اینکه شخصاً خورهٴ کتاب هستم اولین بار است که اسم ایشان را می شنوم.
در پاسخ به سوال دوم آقای پورمحسن جناب شعله ور پس از سخنرانی غرایی درباره بی مثل و مانند بودن ترجمه شان از شعر « The Waste Land» از تی.اس.الیوت درباره ترجمه آقای پرویز لشکری می فرمایند:
«با این‌که دوست خودم است، ترجمه خیلی بدی کرده، چون زبان فارسی را خوب نمی‌داند. چون لر است و زبان لری را خوب می‌داند. ترجمه خیلی بدی کرده بود.»
با این حساب تنها نویسندگانی اهل پایتخت فارسی می دانند و باید فارسی بنویسند؟
هر کس اندک دستی در ترجمه فارسی داشته باشد، می داند بزرگترین نامهای ترجمه این زبان آدمهایی مثل نجف دریابندری و محمد قاضی و ابراهیم یونسی و ... هستند. اولی آبادانی و دو نفر دیگر کُرد هستند. چند دوجین دیگر از مفاخر ادب فارسی نام ببرم که لهجه مادریشان فارسی نیست؟ به هر روی امید است دوستان روشنفکر فرنگ دیده این عوامان پست جهان سومی دهاتی را به بزرگواری خویش ببخشند که به فارسی می نویسند!
مرتبط:
یادداشت ناصرغیاثی
گفت و گو با بهمن شعله‌ور درباره کتاب «سرزمین هرز»

balatarin
Delicious
Twitter

6 نظر:

دراک گفت...

ناز نفست

دراک گفت...

ناز نفست

پولاد همایونی گفت...

متتی جان . بهمن شعله ور از روشنفکران خوب و برجسته ایرانی است (بود). ادبیات مدرن را به جامعه کتاب خوان معرفی کرد. همین ترجمه اش از الیوت کافی بود که شما او را ناشناس ندانید.ترجمه لشکری بسیار بد است و رونویس ناشیانه از کار بهمن است. البته بهمن خان شکرزیادی خورده و تنه آن کار بد را به ما لرها زده. این حرفش زیاد جالب نبود. البته کارهایش را با این گفته اش نفی نکنید.جان اشتاین بک را هم ترجمه خوب کرده.

پولاد همایونی گفت...

متتی جان . بهمن شعله ور از روشنفکران خوب و برجسته ایرانی است (بود). ادبیات مدرن را به جامعه کتاب خوان معرفی کرد. همین ترجمه اش از الیوت کافی بود که شما او را ناشناس ندانید.ترجمه لشکری بسیار بد است و رونویس ناشیانه از کار بهمن است. البته بهمن خان شکرزیادی خورده و تنه آن کار بد را به ما لرها زده. این حرفش زیاد جالب نبود. البته کارهایش را با این گفته اش نفی نکنید.جان اشتاین بک را هم ترجمه خوب کرده.

ابراهیم خدائی گفت...

سلام متتی جان! به فهرست مترجمهای برجسته لُر فولدوندها را هم اضافه کن که یکی در زمینه فلسفه و سیاست غربی در نوع خودبی نظیر است و دیگری در زمینه ترجمه از عربی (قرآن و نهج البلاغه) همچنین از فارسی شناسان لُر نیز باید از شهیدی ها و زرین کوبها یاد کرد.. هرچند به قول متیل عزیز که در کامنت نوشته اند کاش ما همانقدر که به فارسی خدمت کرده ایم درصدی هم به فکر زبان و فرهنگ خودمان باشیم

ابراهیم خدائی گفت...

سلام متتی جان! به فهرست مترجمهای برجسته لُر فولدوندها را هم اضافه کن که یکی در زمینه فلسفه و سیاست غربی در نوع خودبی نظیر است و دیگری در زمینه ترجمه از عربی (قرآن و نهج البلاغه) همچنین از فارسی شناسان لُر نیز باید از شهیدی ها و زرین کوبها یاد کرد.. هرچند به قول متیل عزیز که در کامنت نوشته اند کاش ما همانقدر که به فارسی خدمت کرده ایم درصدی هم به فکر زبان و فرهنگ خودمان باشیم

ارسال یک نظر