web 2.0

۱۶.۲.۸۶

ارشاد وبلاگستان


داشتم در دنیای مجازی گشتی می زدم که دیدم جَوّ آن بدجوری نا جور است. به قول کازرونیها « اوضاش واپیچیدن!». زنان وبلاگستان نیاز به اصلاح جدی و حتی تبعید به سایتهای دیگر دارند تا خود را اصلاح نمایند. مثلاً همین خورشید خانوم! در عکسِ لوگویش موهایش پریشان است و با صورتی نارنجی و بزک کرده از پشت کوه دلبرانه سرک می کشد!

یا از او بدتر این زیتون تصویر مبتذل دخترکی خندان را بالای وبلاگش چسبانده که هیچ روسری ای بر سر ندارد و آستینهایش حلقه ای است. آدم نمی داند چه بگوید با این همه... یعنی چه که بچه است؟ فردا بزرگ می شود. با ید جلوی خطر را از امروز گرفت!

یا این خانوم حمیرا. اولاً که به زبان اجنبی می نویسد و این امری است شرم آور! ثانیاً عکس یک سیب سرخ گذاشته! خواهر من این کارهای زشت چیست؟ مگر همین سیب نبود که آدم را آورد به این خراب آبادش! که ملک بود و فردوس برین جایش بود!

از همه بدتر این خانم مسیح علی نژاد است. خبرنگار که هست! در کار طرح هم که فضولی می کند! عکس چشم و ابروی زنانه با عینکی که به نظر می آید دودی باشد هم بر سردر وبلاگش نصب کرده.

یک کم از خانم ابتکار یاد بگیرید. تصویرش کاملاً پوشیده و معقول است! تازه اگر هم نباشد که از پس این درخت به آن بزرگی چیزی پیدا نیست! بنابراین من همین الگو را به همه پیشنهاد می کنم.

پرستو دوکوهکی هم تا حدی مورد تأیید می باشد. همین طرح کاغذ خط خطی ها بهتر از آن عکسهای مبتذل است.

اصلاً تقصیر مردهای بی غیرت وبلاگستان است! این حاجی و آن حاجی برای اصلاح امور چه کرده اند؟ حاجی شدن که به این راحتی نیست! یا این ملّا، یک بار شد به ارشاد خلایقِ وبلاگستان بپردازد؟ در ولایات کفر می خورد و می خوابد و شکم گنده می کند!

balatarin
Delicious
Twitter

6 نظر:

خانوم حميرا گفت...

ْآقا متتي
داشتيم؟
:)

خانوم حميرا گفت...

ْآقا متتي
داشتيم؟
:)

حاجی کنزینگتون گفت...

آقا سید، شاید دلیل این که من به اصلاح امور نمی رسم همین که بیست و چهار ساعته مراقبم شکمم جلو نیاد. ناسلامتی ما از حاجی های نسل نو هستیم. نشانه حاجی بودنمون، نه شکم گنده، بلکه داشتن حساب توی سویئسه. ایشالا خدا به حق پنج تن، سه چهار تا شو برسونه.

حاجی کنزینگتون گفت...

آقا سید، شاید دلیل این که من به اصلاح امور نمی رسم همین که بیست و چهار ساعته مراقبم شکمم جلو نیاد. ناسلامتی ما از حاجی های نسل نو هستیم. نشانه حاجی بودنمون، نه شکم گنده، بلکه داشتن حساب توی سویئسه. ایشالا خدا به حق پنج تن، سه چهار تا شو برسونه.

متتی گفت...

داشتیم و داریم! البته از نوع غیر جدی

متتی گفت...

داشتیم و داریم! البته از نوع غیر جدی

ارسال یک نظر