web 2.0

۱۴.۵.۸۵

در حیاط کوچک پاییز درخبر ساده بود: اکبر محمدی در زندان فوت کرد. اوین و قصردو پیراندیشه کش باز صاحب اندیشه دیگری را بلعیدند! از گرایش فکری او اطلاع کافی ندارم و اگرنوشته ای هم دارد چیزی از آن نخوانده ام اما از زندانی کردن انسانها به صرف اندیشه متفاوت بیزارم و خوب می دانم نه دین و نه هیچ عقل سالم بشری چنین رفتاری را بر نمی تابد. اظهار نظر مسئولانه مسئولان قوه قضائیه و زندانها هم در نوع خود بسیار جالب بود. و سر آخر همان امیدواری کلیشه ای (و گویا دست نیافتنی) که انشاءالله هیچ کس دیگری در این سرزمین اینچنین مباد!

balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر