web 2.0

۲.۵.۸۵

تسلیم

مرد را به زندان انداختند چون خیلی اعتراض می کرد. او را در آغل گوسفندان زندانی کردند تا از آنان تسلیم را فرابگیرد.

پس از یکسال مرد را به دار آویختند چون گوسفندان دیگر شیر نمی دادند !

منبعش رو نمی دونم

balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر