web 2.0

۲.۵.۸۵

تاوان


"ملتی که خواسته ای دارد تاوانش را می پردازد" (آیت الله جنتی- نماز جمعه)

کِی این آقا از ما پرسیدند که می خواهیم یا نمی خواهیم؟

دیشب دوباره یک حادثه هوايی داشتیم. بیش از صد نفر دیگر فدای "مرغ یک پا دارد" آقایان شدند. دشمنی زرگری اینها با آمریکا دیگر دارد حال همه را به هم می زند. بازی زشتی که یک سویش موجود کم خردی به نام بوش است که می گوید
“I heard the call.”

و سوی دیگرش ... . بعد با هم بازی می کنند: " تحریم بازی". و ملتی از داشتن ساده ترین حقوقش محروم می شود تا احساست اینها ارضا شود. آمریکا برادر ما نیست همانطور که روسیه هم برادرمان نیست و طبیعی است که بعد از آن همه توطئه و ظلم از آن متنفر هم هستیم. اما زندگی جای کینه های تاریخی نیست (که علی (ع) ما را این کار را منع کرده). هر صلحی به معنای علاقه نیست؛ ما فقط دشمن الکی نمی خواهیم. همین!راستی فرزند کدامیک از آقایان در میان کشته شدگان بود؟!!! این هواپیماها چند سال عمر دارند؟ چقدر دیگر تاوان بپردازیم؟!

balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر