web 2.0

۹.۹.۹۰

رفتارهای طالبانی، تاوان های آنچنانی

آدمهای نادان پشت پرده تصمیم می گیرند،آدمهای نادان‌تر به یک سفارتخانه حمله می‌کنند، یک مملکت بر لبه پرتگاه قرار می‌گیرد! سی سال پیش حماقت مشابهی انجام شد و هر چه عقلای قوم هشدار دادند گوش شنوایی وجود نداشت و سی سال تاوان آن حماقت را دادیم.

بسیاری هنوز اصلی ترین دلیل ویرانی ایران به دست مغولها را حماقت سلطان محمد خوارزمشاه می‌دانند. وقتی پس از چندصد سال آن حماقت قابل چشم پوشی نبوده، حماقت بسیجی‌ها و اربابان‌شان در شرایطی که بدخواهان این مملت بر طبل جنگ می‌کوبند قابل چشم پوشی خواهد بود؟

اصولا مردم تا کی باید تاوان حماقت بسیجیها و اربابان نادانشان را بدهند؟

فرض که بسیجی‌ها از روی ناآگاهی بهانه به دست دشمنان داده باشند، رفتار مسخره و کودکانه‌ی مجلسی‌ها و رئیس مجلس را چطور می‌شود توجیه کرد؟ آیا این رفتارهای طالبانی غیر از خدمت به اسراییل، آمریکا و انگلیس و مواضع ایران ستیزانه‌شان مفهوم دیگری هم دارد؟

balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر